top of page

Sara Hildén museum, Tampere - Finsko 

Soutěžní návrh galerie a muzea.

Rozhraní parku Wilhelm von Nottbeckin puisto a přilehlá stromová linie jsou hlavními dominantami pozemku. Tyto prvky se staly důležitými určujícími faktory celého designu. Dva různorodé objemy maximálně využívají definovanou oblast a rozdělují muzeum na různé části. Vstupní budova doplňuje ucelený městský blok a dotváří nedokončenou uliční čáru, zároveň ale udržuje částečnou vzdálenost od sousedních objektů. Tento objem je tvarován extrémně minimalisticky, s velkorysou proporcí. Důležitým vizuálním spojením, mezi vstupní budovou a samotným muzeem, je prosklená část silnice, která slouží také jako strop ve vstupní části suterénu do části muzea. Muzejní objem je vnímán jako umělecká socha. Tvar je reakcí na velmi konkrétní pozici pozemku. Zeleň z parku se v tomto bodě vlévá do historické městské struktury. Křivka střechy se postupně zvyšuje a umožňuje organickou transformaci parkové zeleně na zelenou střechu muzea.

bottom of page