Šíbalův statek, Kamenný Přívoz

Šíbalův statek je unikátním souborem. Cílem projektu rekonstrukce je zachovat jeho genius loci a o trochu nové architektury jej obohatit. Sjednocením okolních povrchů do jedné stupňovité plochy, následující trajektorie vrstevnic, dává lidem volnost pohybu a domům možnost dýchat. Nově přidané prvky, či hmoty poskytují funkční a technické vylepšení pro správný chod objektů. Výsledkem je decentní kompozice a symbióza historického se současným. Důraz v zachování původního výrazu, kombinovaný s kvalitním moderním detailem. Soutěžní návrh 2022.