top of page

Okolí kaple sv.Vojtěcha, Drchkov

V současnosti jsou náves a prostory kolem kapličky napojeny na hlavní křižovatku a zbytek obce přes úzké hrdlo, vymezené nárožím domu a mohutným stromem. Urbanistický charakter území má trychtýřovitý tvar, kaple včetně sloupového kříže jsou umístěny na svislou osu tohoto tvaru. Důležitou myšlenkou konceptu je vizuální nenarušení památkově chráněné kaple, z nejsilnějšího čelního pohledu. Veškeré nově přidávané prvky mají přirozený organický tvar, kopírující vrstevnice terénu, se kterým také pracují. Tyto obloukové prvky se zařezávají do terénu, někde vytváří prostředí pro odpočinek, jinde zase plní funkci opěrné zídky. Návrh řeší také přesun a novou podobu zastávek, stávají se funkčními a příjemnými prvky, ze kterých lze pozorovat objekt kaple. Veškeré materiály zpevněných ploch respektují charakter vesnického rázu a pracují s udržitelným přístupem. 

bottom of page