top of page

Rodinný dům, Obruby

Navrhnout dům, který je ohraničen nízkým rozpočtem tak, aby byl nadčasový, zajímavý, reflektoval jeho budoucí majitele a splnil požadavky mladých investorů, byl náročný úkol. Věříme, že se nám to v projektu RD Obruby podařilo. Navrhovali jsme do svažitého pozemku a ještě si hráli se zajímavým architektonickým tvaroslovím, takže proces této studie byl o dlouhém ladění detailů a zkoušení možností. Teď konečně pracujeme na dalším stupni dokumentace a doufáme, že to brzy pohrneme do realizace!

1np
bottom of page