top of page

ITC Zelená Hora, Žďár nad Sázavou

Soutěžní návrh informačního a turistického centra ve Žďáře nad Sázavou se nachází přímo pod kostelem sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře. Celý objekt je zahlouben do podzemí Zelené Hory tak, aby nenarušoval historicko - urbanistickou hodnotu prostředí a výhledy z okolí. Střecha objektu je navržena jako zelená, tudíž estetika kopce si zachová svůj krajinný ráz. Návštěvníci se na Zelenou Horu vypraví, aby absolvovali pouť ke kostelu. Cílem návrhu je vytvořit pro ně alternativní trasu. Nikoli pouze zastávku, ale součást poutě. Proto je informační a turistické centrum koncipováno jako cesta, která není přímá, ale i tak vede k cíli.

bottom of page