top of page

Nová náves se základní školou, Bašť

Soutěžní návrh na novou náves v obci Bašť, který měl za úkol řešit umístění funkce školy, nového bydlení, obecního úřadu, kvalitního veřejného prostoru a zároveň integrovat původní památkově chráněnou budovu sýpky. 

Původní budovy, tvořící obraz uliční čáry, jsou zachovány a nově vytváří identitu umístěných vnitřních funkcí. Mezi těmito objekty je sevřena nová 4 křídla hmota, s integrovanou, vnitřní, centrální návsí. Tvarově, materiálově, i barevnostně jednoduchý objem vytváří, malebným archetypálním stavbám, čisté bílé pozadí a umocňuje tak jejich roli v areálu. Protipólem bílé nepropustné pevnosti je maximálně otevřený parter, s několika širokými prostupy a subtilním skleněným materiálem. Nová náves s respektem doplňuje stávající obecní centrum a přidává tak další živé prostředí s veřejným, ale intimním charakterem, který splňuje potřeby širokého spektra místních obyvatel.

bottom of page