top of page

Polyfunkční komplex, Liberec, ulice Jablonecká

Studie polyfunkčního komplexu v Liberci, v ulici Jablonecká, rozpracovává ideu celkového návrhu urbanismu a řeší soubor pěti objektů a nástavby jako uceleného návrhu.

Kompozice polyfunkčních domů, v soubě kloubí rezidenční bydlení, administrativu a obchodní plochy. Projekt se zabývá prostorovým konceptem, dispozicemi, interiéry, koncepcí konstrukčního řešení a instalací technického zařízení budov.

Zásadní myšlenkou návrhu je propojenost a návaznost jednotlivých staveb a ne jejich separace.  Jednotlivé hmoty jsou rozmístěny na principu základní geometrické sítě, kde se v hlavní podélné ose, procházející mezi objekty, nachází veřejný parter, s vodním prvkem a zpevněnými plochami, včetně zeleně. Obsahuje obchody, kavárny, restaurace a občanskou vybavenost. 

Vzájemný vztah budov utváří příjemné prostředí pro uživatele a návštěvníky, v západní části plynule navazuje na zásadní svažitost terénu a ve východní části tvoří objekty bariéru od rušné ulice Na Bídě.

Návrh pracuje se vzájemným propojením jednotlivých staveb, ve více výškových úrovní, které je umocněno lávkou propojující objekt E a F, ta prochází stavbami a dále se napojuje na cyklo + pěší okruh vedoucí kolem celé lokality. Motiv propojení je zopakován díky nástavbě objektu C, která tvoří překlad nad objekty A, B. Kompozice znázorňuje vstupní bránu komplexu a také celé lokality, ve větším měřítku, podtrhující průhled směrem k centru města. Nachází se zde prostorné mezonetové byty. 

Důležitým prvkem v návrhu je maximální využití zeleně - zelené střechy, parkové úpravy, zeleň v parteru, ta odráží povahu Liberce, který má jako město velké procento zeleně apřírodních prvků. Všechny objekty jsou v suterénním podlaží spojeny hromadnými garážemi. 

3D schéma komplexu
Idea konceptu
Architektonická situace
Řešení parteru
Půdorys 1NP
Půdorys 2NP
Vizualizace vstupní haly
Vizualizace kanceláře
Půdorys 5NP
Půdorys 6NP
Detail půdorysu mezonetů
Vizualizace mezonet
Vizualizace mezonetu
Konstrukční řešení překladu C
Řez fasádou - LOP
Pohled severo-východní
Řez CC'
Řez BB'
Pohled Jiho-západní
ŘEZ AA'
1PP - parkování
Pohled Jiho-východní
bottom of page