top of page

Stará Hasička _ Odměna v soutěži

Soutěžní návrh Komunitního centra - Stará Hasička je propojením pokorného přístupu k historicky vnímané stavbě a moderního pojetí její obnovy. Nová dimenze budovy má stavbu povýšit na dominantní prvek náměstí a celé lokality, v kombinaci s velkými prosklenými plochami a elegantním materiálovým řešením. Důraz je kladen na maximální variabilitu a propojitelnost vnitřních dispozic přízemí a návaznosti na kvalitně využitelný veřejný prostor. Do objemu jsou vloženy hodnotné funkce, jako centrální atrium se zelení nebo reprezentativní velký sál. Patro je oživeno různými výškovými úrovněmi a nově navrženou komunitní zahradou. Nadčasový a udržitelný architektonický přístup, s myšlenkou původního, má být mezigenerační spojkou, reprezentativním prostředím pro dobré vztahy, vzdělávání, zábavu a kvalitní kulturní zážitky.  

10_2019

Exteriér a náměstí
Exteriér
Detail Fasády
Detail Fasády
Společenský sál
Atrium
Kavárna
Klubovna
Komunitní zahrada
Malý sál
Axonometrie funkcí
Axonometrie funkcí
Axonometrie funkcí
Axonometrie funkcí
Axonometrie řešeného území
Pohledy
Řezy
Mobiliář ve veřejném prostoru
Mobiliář v interiéru
Situace
bottom of page