top of page

Trojská škola - 2.cena v mezinárodní soutěži

Tým mh architects se umístil na 2. místě v mezinárodní soutěži na dostavbu a přestavbu Trojské školy v Praze. Podařilo se nám porazit velké ateliéry, s dlouholetou praxí v oboru a tak je to pro nás neuvěřitelná událost a obrovský úspěch. Velké díky patří všem členům studia, za jejich tvrdou dřinu, odhodlání a kreativitu.

Studie předkládá řešení rekonstrukce, dostavby původní budovy a nového objektu Trojské školy. Návrh staré školy rozšiřuje kapacitu díky nově vzniklému křídlu. To svou vizuální podobou a tvarem respektuje stávající stav. Přirozeně dotváří půdorysný a objemový charakter. Organizace vnitřních prostor umožňuje logický systém obou provozů škol. Celá koncepce utváří plnohodnotný soukromý parter pro volnočasové aktivity. Nová budova, na dalším pozemku, je navržena s ohledem na množství umístěných programů. Základní hmota kvádru obsahuje boxy, které jsou naplněny konkrétními funkcemi, zelení a interaktivními plochami. Návrh obou staveb zprostředkovává originální přístup k pojetí školního prostředí formou příjemné, moderní a reprezentativní architektury.

Více info - http://cceamoba.cz/souteze-competitions/trojska-skola/

Nové křídlo stávající budovy
Pedagogický box
Družina
Hlavní víceúčelové schodiště
Nové křídlo stávající budovy
Podkrovní galerie
Chodba v novém křídle
Filosofie projektu 1
Filosofie projektu 2
Filosofie projektu 3
Filosofie projektu
Nová budova školy
Potkávací prostory - nová budova
Výukové boxy - nová budova
Nová budova školy
Výukové boxy - nová budova
Nová budova školy
Axonometrie celého návrhu
Situace širších vztahů
Situace
Schémata - nové křídlo
Schémata - stávající budova
Schémata - nová budova
Schémata - nová budova
Půdorys 1NP - stávající budova
Půdorys 2NP - stávající budova
Půdorys 3NP - stávající budova
Pohled jih - stávající budova
Pohled západ - stávající budova
Řez podélný - stávající budova
Řez příčný - nové křídlo
Půdorys 1NP - nová budova
Půdorys 2NP - nová budova
Půdorys 3NP - nová budova
Pohled západ - nová budova
Pohled sever a jih - nová budova
Řez podélný - nová budova
Příčné řezy - nová budova
bottom of page