top of page

Vesnický dům _ Librantice 

Lokalitou návrhu je vesnice v Královehradeckém kraji Librantice, která má téměř nenarušenou a jednotnou architekturu tvořenou typickými archetypálními statky se sedlovými střechami. Studie návrhu objektu přistupuje pokorně a s citem k regionální architektuře a k tomu, jak z historického hlediska statky a obydlí v této lokalitě byly stavěny. Doplněn je o originální prvky, které celému domu dodávají moderní pojetí, s původními historickými rysy. Hlavní ideou projektu je vytvořit intimní zázemí pro rodinu. Proto se půdorysné členění objektu formuje do pomyslného tvaru L. Tímto „stažením“ vznikají velice soukromé prostory menšího nádvoří, které je také typickým prvkem historických vesnických objektů. Materiálové řešení objektu je voleno čistou formou odkazující k prvkům používaných v dané oblasti. Pálené střešní tašky, bílá fasádní omítka, fasádní obklad lícovou cihlou, dřevěné fasádní prvky ponechané v přírodní barevnosti. Dům má fungovat jako kompaktní prostředí, kde se potkává celá rodina a je v úzkém kontaktu. Návrhem ale také vznikají příjemná zákoutí, jak v interiéru, tak exteriéru, které podněcují klidnou atmosféru pro odpočinek. 

Exteriér
Rastr fasády
Rastr fasády
Axonometrie
Pohled západní
Pohled jižní
Pohled východní
Pohled severní
Situace
Půdorys 1NP
Půdorys 2NP
Řez příčný
Řez podélný
bottom of page