top of page

Kino _ Česká Kamenice 

Soutěžní návrh předkládá řešení rekonstrukce a dostavby budovy kina v České Kamenici. Návrh pracuje s dlouholetou historií objektu. Exteriér stavby zachovává opravený vizuál fasády, směrem k uliční čáře. Zahrada naopak získává příjemnější formu pro volnočasové aktivity. Řešení interiéru vychází ze stávajících dispozic, které jsou logicky upraveny do požadované funkční formy. S velkým respektem ke stavbě jsou zapracovány retro prvky v moderním pojetí, doplněny o nadčasové materiály. Rekonstrukce a dostavba budovy kina je navržena s důrazným ohledem na její historický ráz. Předloženým návrhem přistupujeme k celé rekonstrukci jako k modernímu pojetí vizuálu a funkce stavby, s originálním retro nádechem. Zároveň k symbiotickému napojení nového, čistého a sofistikovaného řešení. Celý návrh, v hlubší úvaze, má za úkol spojit obyvatele České Kamenice a to jak mladou, tak starší generaci. Nová architektura, s myšlenkou původního, má být pojivem společnosti, zábavy, dobrých vztahů, kulturních zážitků a radosti. 

Exteriér
Exteriér zahrada
Exteriér zahrada
Hlavní vstup
Vstupní foyer
Vstupní foyer
Sál
Knihovna
Bufet
Bufet
Byt
Uliční profil
Timeline
Grafika
Grafika
Iso exteriér
Iso exteriér
Situace + 1NP
Axonometrie
Řez podélný
Axonometrie prvky
Pohled severní
Pohled západní
bottom of page