top of page

Obecní úřad, Hovorčovice

Návrh představuje průnik požadavků veřejné správy, občanského vybavení a historického kontextu. Minimalistické pojetí návrhu vytváří bezpečné urbanistické řešení s odpočinkovými plochami v staré části města, doplněné o nadčasovou a udržitelnou architekturu. Hmotové ztvárnění přináší elementární přístup, který nemá zastínit místní památku kostela. Naopak má zapadnout do lokálního životního stylu a vytvářet rozmanité prostory pro místní obyvatele.

Návrh je složen z hlavního vertikálně gradujícího objemu a vedlejší přízemní hmoty. Toto výškové členění a jejich vzájemná poloha podporuje vizuální a komunikační propustnost území. Hlavní budova je naplněna oficiální funkcí vedení města a vedlejší je tvořena veřejnou administrativní strukturou. Suterénní podlaží se nestává nedostupným prostředím, ale je propojeno s veřejným prostorem pobytových schodů a zeleně.

Návrh obecního úřadu je kvalitním a přehledným byrokratickým zázemím, ale zároveň také pojítkem komunity složené ze všech věkových kategorií.

Snímek obrazovky 2021-01-20 v 16.10.38
bottom of page