top of page

Rodinný dům - Buš _ Středočeský kraj

Hlavní myšlenka projektu respektuje stávající uspořádání terénu a zásadní požadavky majitelů. Návrh domu má dbát na separaci jednotlivých funkčních prostor, které se dle stavebního programu budou v objektu nacházet. Oddělení soukromé a společenské části, kdy nedochází ke křížení provozu hosta a majitele domu. Dům má představovat velmi čistou, minimalistickou a moderní formu, která ale bude zároveň ohleduplná k povaze svého prostředí. Při práci s podklady jsme rozvinuli nápad členit dům do jednotlivých objemů, které v sobě obsahují dané funkce. Každý tento objem + funkce mají jiné požadavky na plochu, světlou výšku, prosklené otvory.  Definováním těchto požadavků vznikly objemy A,B,C,D, E a zahradní objekt. Objemy A-E jsou propojeny proskleným 

krčkem, které logicky utváří důležité konexe a trasy v celém objektu.

Spojovací chodby mezi jednotlivými hmotami, jsou řešeny fasádně prosklenými plochami tak, aby vznikaly poutavé průhledy do krajiny a do polouzavřených prostor, které vznikají sevřením mezi těmito hmotami. Zde se nachází zpevněné terasy nebo upravená zeleň a stává se z nich relaxační součást integrovaná do samotného objektu. Jednotlivé výškové osazení hmot kopíruje přirozenou svažitost terénu a díky tomu je z pohledu člověka, v severní přístupové části, přibližně srovnána úroveň střešních rovin jednotlivých boxů. Tím je respektován přirozený horizont okolního prostředí a hmota s největší výškou,  je tak nejvíce zapuštěna ve svahu. Rozčlenění funkcí do samostatných hmot a jejich prostorové rozptýlení v pozemku, přirozeně reaguje na jeho plošnou předimenzovanost a návrh nepůsobí jako dům vs.zbytek zahrady, ale jako dům, do kterého zahrada plynule zasahuje a splývá v jeden symbiotický celek.

Pohled exteriér
Pohled exteriér
Pohled exteriér
Pohled obývací prostor
Pohled obývací prostor
Pohled kuchyň + jídelna
Pohled kuchyň + jídelna
Pohled spojovací chodba
Pohled hlavní ložnice
Pohled hlavní ložnice
Pohled koupelna
Pohled hlavní ložnice
Pohled masérna
Schémata konceptu
Ortofoto mapa
Širší vztahy lokality
Situace
Půdorys rodinného domu
Půdorys zahradního objektu
Pohled jih
Pohled sever
Pohled západ
Pohled východ
Řez AA'
Řez BB'
Řez CC'
Řez DD'
bottom of page