top of page

Můžete se na úřadu cítit jako na návštěvě u dobrého souseda?

 

Obecní úřad Hovorčovice

Návrh interiéru obecního domu v Hovorčovicích vychází z hlavního konceptu celkového návrhu budovy. Hlavní hmota je dvoupatrová a nachází se v ní vedení obce. Celé horní patro s kancelářemi starosty, místostarostů a sekretářky je mezi sebou dobře propojeno, a je použito teplých a hravých materiálů a barev. Dispozice téměř připomíná obývací prostory rodinného domu.
Druhá, nižší část budovy, je plně otevřená veřejnosti. Chodba je rovnou i čekárnou a vstupním prostorem. Celá zeď, mezi čekajícími lidmy, a kancelářemi úředníků, je jeden velký dřevěný prvek, na kterém se sedí, prochází se jím do kanceláří, a také propouští světlo horním světlíkem.

bottom of page