top of page

Minimalistický dům, rozdělen do 3 částí.

 

Rodinný dům Buš

Hlavní myšlenka projektu respektuje stávající uspořádání terénu a zásadní požadavky majitelů. Návrh domu má dbát na separaci jednotlivých funkčních prostor, které se dle stavebního programu budou v objektu nacházet. Oddělení soukromé a společenské části, kdy nedochází ke křížení provozu hosta a majitele domu. Dům má představovat velmi čistou, minimalistickou a moderní formu, která ale bude zároveň ohleduplná k povaze svého prostředí. Při práci s podklady jsme rozvinuli nápad členit dům do jednotlivých objemů, které v sobě obsahují dané funkce. Každý tento objem + funkce mají jiné požadavky na plochu, světlou výšku, prosklené otvory. Definováním těchto požadavků vznikly objemy A,B,C,D, E a zahradní objekt. Objemy A-E jsou propojeny proskleným
krčkem, které logicky utváří důležité konexe a trasy v celém objektu.

Spojovací chodby mezi jednotlivými hmotami, jsou řešeny fasádně prosklenými plochami tak, aby vznikaly poutavé průhledy do krajiny a do polouzavřených prostor, které vznikají sevřením mezi těmito hmotami. Zde se nachází zpevněné terasy nebo upravená zeleň a stává se z nich relaxační součást integrovaná do samotného objektu. Jednotlivé výškové osazení hmot kopíruje přirozenou svažitost terénu a díky tomu je z pohledu člověka, v severní přístupové části, přibližně srovnána úroveň střešních rovin jednotlivých boxů. Tím je respektován přirozený horizont okolního prostředí a hmota s největší výškou, je tak nejvíce zapuštěna ve svahu. Rozčlenění funkcí do samostatných hmot a jejich prostorové rozptýlení v pozemku, přirozeně reaguje na jeho plošnou předimenzovanost a návrh nepůsobí jako dům vs.zbytek zahrady, ale jako dům, do kterého zahrada plynule zasahuje a splývá v jeden symbiotický celek.

bottom of page