Muzeum České Architektury, Praha - Dejvice

Architektura jako obálka pro vývoj architektury posledních 100 let. Jak ji vlastně definovat? Od první myšlenky obalení vzduchoprázdna, do základního elementu, jako je kvádr. Člověk si ho může pouze představovat v mnoha formách, jak mu fantazie dovolí, až po možnost dnešní doby, realizovat téměř utopické představy ve všech typech konstrukcí a materiálů. 

Architektura, ačkoliv nuceně přebírá tvar, estetický dojem a téměř výsměch člověka, když doslova popírá fyzikální zákony,  tak ve výsledku časového horizontu, je architektura ta, která přežívá generace. 

V konceptu muzea je využito právě deformací základního tvaru, ty však mají specifické funkce. Monumentalické pojetí a zvýraznění vstupní části, podporující také urbanistickou koncepci území. Otevření výhledu a prosklení konstrukce do parkové plochy, která se nachází v nižší výškové úrovni. Překonzolováním, objem stavby, jakoby, pluje nad terénem a tvoří dominantu prostředí, zároveň tvoří částečně krytou plochu parteru se zelení, pro klidný odpočinek. Fasáda s originálně pojatým spárořezem a laťováním v prostorech, kde je nutné denní světlo, je volena v černém, elegantním a nadčasovém odstínu. 

Interiér je navrhnut jako rozehrané výškové úrovně, v podobě prostorných mezipodest, které obnáší dané funkce muzea. Jejich propojení schodišťovými rameny zajímavě protíná atrium, které prostupuje celou stavbou. Rozthnutí střešní roviny vpouští denní světlo do celého objemu, v úměrné dávce, vyhovující požadavkům pro vnitřní prostředí expozic. Oživující prvek je depozitář, procházející celou stavbou, kde za skleněnou skořepinou mohou návštěvníci sledovat veškeré operace s připravovanými výstavami a s dodatkovými exponáty.

Pohled 1
Pohled 2
Řez podélný
Řez příčný
Situace
Širší situace
Parter severní část, řešení vstupu
Interiér _ 2NP _ expozice
1 NP
2 NP
3NP
-1NP
-2NP
Interiér - severní část
Pohled východ
Pohled západ
Pohled sever
Pohled jih
Parter v jižní části
Interiér - jižní část
Řešení superkonstrukce
Řešení superkonstrukce
Hmotový vývoj
Konstrukční vývoj
Původní stav 1
Původní stav 2