top of page

Bílá omítka, červená střecha, cihlové zídky a dřevo. Jednoduše vesnický dům.

Vesnický dům Librantice

Lokalitou návrhu je vesnice v Královehradeckém kraji Librantice, která má téměř nenarušenou a jednotnou architekturu tvořenou typickými archetypálními statky se sedlovými střechami. Studie návrhu objektu přistupuje pokorně a s citem k regionální architektuře a k tomu, jak z historického hlediska statky a obydlí v této lokalitě byly stavěny. Doplněn je o originální prvky, které celému domu dodávají moderní pojetí, s původními historickými rysy. Hlavní ideou projektu je vytvořit intimní zázemí pro rodinu. Proto se půdorysné členění objektu formuje do pomyslného tvaru L. Tímto „stažením“ vznikají velice soukromé prostory menšího nádvoří, které je také typickým prvkem historických vesnických objektů. Materiálové řešení objektu je voleno čistou formou odkazující k prvkům používaných v dané oblasti. Pálené střešní tašky, bílá fasádní omítka, fasádní obklad lícovou cihlou, dřevěné fasádní prvky ponechané v přírodní barevnosti. Dům má fungovat jako kompaktní prostředí, kde se potkává celá rodina a je v úzkém kontaktu. Návrhem ale také vznikají příjemná zákoutí, jak v interiéru, tak exteriéru, které podněcují klidnou atmosféru pro odpočinek.

bottom of page