Dům Ocular, Slapy

Dotčená parcela a dům Ocular, v mikrolokalitě Slapy, jsou položeny nejvzdáleněji od exponovaných výhledů.

Hlavní ideou je tedy přirozené ostření obrazu krajiny člověkem. Nástroje a gesta jsou inspirací hmotovému

řešení objektu a propisují se do jeho vizuálního ztvárnění. Hlavní tubus proráží střešní rovinou a tvoří konzolu směřující do výhledu. V ní se nachází hlavní ložnice a další pokoj. Tubus je položen v jiné výškové úrovni, než celé 2NP, tento přechod je překonáván třemi schodišťovými stupni, v 1NP se pak projevuje jako zvýšený strop nad kuchyňskou částí.

1NP je řešeno jako konstantně otevřený prostor, kromě vstupní částí s úložnými prostory, se zde nachází technická místnost, koupelna, pokoj pro hosty, kuchyňský prostor a obývací část, s přímou návazností na zahradu. Objemy prostupující skrz hlavní hmotu domu, jsou ve fasádním provedení metalických hliníkových panelů antracitového odstínu. Tvoří kontrast k cedrové fasádě, ta svými tóny odráží zemitost barev dané lokality a prostředí. 

Projekt _ 2017-2018_součástí připravované mikrolokality.

www.risingestate.cz

Pohled z exteriéru
Pohled z exteriéru
Pohled z exteriéru
Interiér
Interiér pohled z galerie
Interiér hlavní ložnice
Materiálová gradace
Řez B_B
Řez A_A
Pohled SV
Pohled JV
Pohled SZ
1NP
2NP
Pohled JV
Hmotová idea
pozemky_Ocular