top of page

Různé přístupy k vnímání architektury

Jedna z definic architektury obsahuje myšlenku, že samotná architektura je primárně nástrojem společnosti, který slouží jako zprostředkovatel uspokojení základních lidských potřeb

- bydlet, vzdelávat se, pracovat, kulturně se obohacovat a seberozvíjet.

V tomto textu se zamýšlíme nad prvním přístupem vnímání (dělením) architektury jako hmoty, která má svou specifickou funkci týkající se naplňování všech výše zmíněných základních potřeb. Neřešíme diskutabilní fakta o tom, že architektura je zároveň obestavěný prostor 1m3 či jiná hmotná/světelná/zvuková kompozice v otevřeném prostranství, což je druhý přístup k vnímání architektury. Toto dvojí vnímání (základní členění) nám umožňuje architekturu uchopit buď jako něco, čemu se musíme přizpůsobit, jelikož ke změně nemáme dostatečnou kompetenci, nebo naopak jako něco, s čím můžeme pracovat a na co můžeme mít vliv.

Výše zmíněná myšlenka by nás měla odkazovat k obsahu našeho prvního článku „uvědomování prostředí kolem nás.“

Víme, že naše bydlení LZE ovlivnit. Můžeme se zamýšlet nad prostorem, ve kterém trávíme zhruba 70 % našeho života. Dále máme svobodnou volbu týkající se výběru prostoru, ve kterém se chceme bavit v našem volném čase, ať už je to výběr divadla či restaurace, kam půjdeme večeřet. V dnešní době je to samozřejmě o nabízené kvalitě (představení, výběr jídla). Bezpodmínečně si ale zároveň uvědomujeme, jak na nás vybraný prostor působí, zda je nám příjemný a cítíme se v něm uvolněně.

Taky je tu ale prostředí, které příliš ovlivnit nemůžeme - prostory, kde trávíme čas při studiu nebo v korporátním zaměstnání. Pokud nejsme spokojeni s prostředím, ve kterém „musíme“ působit během dne, je zde mnoho možností, nad kterými se lze zamyslet.

Nejradikálnější je pravděpodobně změna zaměstnání, což není pro některé z nás vyhovující.

Druhou možností je svobodná volba aktivně se zapojovat do otevřených diskuzí ohledně jednoduše zrealizovatelných změn ve školním/pracovním prostředí. Vyměnit prvky interiéru nebo koncipovat změnu organizace prostředí mezi tyto změny určitě patří. To jak se v práci/škole cítíte má velký vliv na motivaci k aktivitě a otevření se kreativitě a je klíčové pro výslednou kvalitu výkonu.

Pokud pro Vás není ani jedna z možností reálná a nadále musíte trávit den v prostředí, které Vám není příjemné, máte vždy možnost Vaší svobodné volby o prostředí, které si můžete vybírat po ukončení povinností. Tímto uzavíráme kruh a vracíme se zpět k myšlence, že máte minimálně možnost zvolit si místa, v jakých budete žít a trávit svůj volný čas. Ač se tato kompenzace času stráveného v nekomfortním prostředí během pracovních/školních hodin zdá sebevíc nevyhovující, dá se uchopit jako velmi efektivní přístup.

Zájem o nové trendy v architektuře, designu, bytovém interiéru nebo kulturním prostředí, (designové kavárny, restaurace, nové objekty zprostředkovávající kulturní události, performace), opravdu mohou dostatečně obohatit Vaše „uvědomování“ toho co Vás obklopuje, otevírat nové možnosti a inspirovat Vás.

Ať už je Vaše možnost jakákoliv, chceme tímto článkem povzbudit otevřený a svobodomyslný rozvoj Vašeho životního stylu, do kterého architektura velmi zasahuje. Objevujte nová prostředí a dejte šanci architektům a designérům ukázat nové možnosti pro žití jako takové a jsme absolutně přesvědčenI o tom, že se Váš pohled na život a životní styl velmi obohatí.

Sledujte nás na instagramu: @mh_architecture_design

Recent Posts
Archive
bottom of page