top of page

Rodinný dům, Slapy

Projekt rodinné vily Triangle, která se nachází v bezprostřední blízkosti přehrady Slapy a pouze 30 minut od hlavního města Prahy, je unikátním spojením elementů, které v lidském životě tvoří dokonalou harmonii. 

Parcela je orientována směrem do skvostného výhledu na krásnou českou krajinu. Její hranice nesousedí s žádným dalším pozemkem a vzhledem k převýšení a sklonu terénu, se nachází na částečné samotě. Pozemek o výměře 1260 m2, je poměrně atypického tvaru, v podobě přibližného trojúhelníku. Dům svým umístěním, členěním, i tvarem naprosto respektuje terén a využívá exponovaných výhledů, které v tomto návrhu hrají primární roli. Hlavní ideou konceptu bylo jasné využití výhledů a tím tedy kontaktů s přírodou, kdy západní cíp pozemku dosahá, až k lesu a zbylé dva cípy jsou směřovány do mírného nadhledu nad okolí. Řešením je tedy hmota krychle, která je úhlopříčně rozdělena a usazena na sebe. Mírným pootočením hmoty druhého nadzemního podlaží, je dosaženo právě zmíněného kontaktu s okrajem lesa a dvou zbylých rohů do pohledu na krajinu. Tyto rohové části jsou velkoformátově proskleny a každému pokoji, tak vzniká soukromý zážitek, při otevření těchto skleněných stěn, i při samotném výhledu. Zároveň díky přesahům vznikají kryté plochy v prvním nadzemním podlaží, nad prostorem terasy a hlavního vstupu do domu. Celé území Chotilska bylo proslulé těžením zlatonosné a  železné rudy, i proto jsou odrazy krajiny ve své barevnosti velmi zemité a převládají zde odstíny hnědé, okrové, či cihlové. V této návaznosti je na fasádě druhého nadzemního podlaží použit materiál Corten, což jsou povětrnostně odolné, ocelové desky. Jejich povrch má velice elegantní a originální podobu, pro tyto desky charakteristickou rezavou patinu. V prvním nadzemním podlaží jsou na fasádě zvoleny Cembrit desky v antracitovém odstínu, což jsou vláknocementové desky, probarvené v celé jejich hmotě. Užitná plocha domu činí 300 m2. 

Projekt _ 2017_součástí připravované mikrolokality.

www.risingestate.cz

pozemky_triangle
bottom of page