top of page

Nová obytná čtvrť Textilana, Liberec

STUDIE NOVÉ OBYTNÉ ČTVRTI JE ŘEŠENA V RÁMCI ÚZEMÍ MĚSTA LIBEREC, V AREÁLU BÝVALÉ TOVÁRNY TEXTILANA. DLOUHÝ PÁS ŘEŠENÉHO POZEMKU SE NACHÁZÍ POMĚRNĚ BLÍZKO HISTORICKÉHO CENTRA.  HLAVNÍ URBANISTICKOU MYŠLENKOU JE PODPORA NĚKOLIKA ZÁSADNÍCH PRVKŮ. OBNOVENÍ VODNÍ PLOCHY RYBNÍKA A VYTVOŘENÍ LINIE POTOKA, KTERÁ UDÁVÁ HLAVNÍ OSU KONCEPTU. VYUŽITÍ ORGANICKÉ ZELENĚ, KTERÁ JE BENEFITEM MĚSTA A NACHÁZÍ SE NA JEHO ROZLOZE VE VELKÉM MNOŽSTVÍ. VYTVOŘENÍ CYKLISTICKÉ A PĚŠÍ SMYČKY, KTERÁ JAKO OKRUH, PROCHÁZÍ CELÝM ÚZEMÍM A MÁ PODPOROVAT SPORTOVNÍ VYŽITÍ. SMYČKA PROTÍNÁ LOKALITU VE DVOU ČÁSTECH, KDE JAKO MOST PŘEKLENE VODNÍ PLOCHU A V ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI PROBÍHÁ PŘÍMO SKRZ STAVBY, S MOŽNOSTÍ DOJET DO PRÁCE NA KOLE.

DÍKY TOMU SMĚROVĚ VZNIKLO DĚLENÍ LOKALITY NA TŘI HLAVNÍ ČÁSTI: ADMINISTRATIVNÍ - NEJBLÍŽE CENTRU MĚSTA, REZIDENČNĚ-KOMERČNÍ A REZIDENČNĚ REKREAČNÍ ČÁST, ROZLÉHAJÍCÍ SE U VODNÍ PLOCHY RYBNÍKA. HMOTOVÝ KONCEPT BUDOV REZIDENČNÍCH BLOKŮ VE TVARU “U”, ORIENTOVANÝCH SMĚREM OD HLAVNÍ DOPRAVNÍ TRASY V ULICI JABLONECKÁ, V KOMBINACI S PÁSEM ZELENĚ, TVOŘÍ PŘIROZENOU HRANICI A PROTIHLUKOVOU BARIÉRU. DROBNĚJŠÍ OBJEKTY, KTERÉ SE HMOTOVĚ ODTRHLY Z TVARU “U”, JSOU ZASAZENY DO SVAHU. HUSTOTA ZÁSTAVBY SE ROZVOLŇUJE SMĚREM K REKRAČNÍ ČÁSTI, KDE SE NACHÁZÍ POUZE DVA BYTOVÉ DOMY. VODNÍ PLOCHA RYBNÍKA JE DOPLNĚNA O INTEGROVANÝ VEŘEJNÝ BAZÉN A PLOCHU PRO SPORTOVNÍ AKTIVITY. PROSTUPNOST LOKALITY JE UMOŽNĚNA PROMENÁDOU, KTERÁ LEMUJE POTOK A V CENTRÁLNÍ ČÁSTI SE ROZBÍHÁ NA HLAVNÍ NÁMĚSTÍ, ZDE SE NACHÁZÍ TAKÉ KASKÁDOVITÉ NÁBŘEŽÍ A PARKOVÉ ÚPRAVY ZELENĚ. TYPOLOGIE ZÁSTAVBY JE V PŘÍČNÉM ŘEŠENÍ KONCIPOVÁNA DO TVARU “BOULE”. TA PŘIROZENĚ KOPÍRUJE UMÍSTĚNÍ MEZI SVAHY. JE UMOŽNĚNA VIDITELNOST A  HLAVNĚ I DOSAH SLUNCE PRO VŠECHNY OBJEKTY. V PODÉLNÉM ŘEŠENÍ VÝŠKA ZÁSTAVBY GRADUJE SMĚREM K ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI A CENTRU MĚSTA. U JEDNOTLIVÝCH DOMŮ NAKLONĚNÍ STŘEŠNÍ ROVINY ZPROSTŘEDKOVÁVÁ LEPŠÍ PŘÍSUN SVĚTLA ZELENÝM STŘECHÁM A HLAVNĚ DO VNITROBLOKOVÝCH ČÁSTÍ. PŘEDPOKLÁDANÁ KAPACITA BYTŮ JE 294, PŘÍZEMÍ JE TVOŘENO KOMERCÍ A OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ, KTERÉ CELÉ ÚZEMÍ OŽIVUJÍ. V  NEJVYŠŠÍCH PATRECH OBYTNÝCH DOMŮ SE NACHÁZÍ PENTHOUSY SE SOUKROMÝMI STŘEŠNÍMI TERASAMI ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY JSOU TAKÉ OBOHACENY O STŘEŠNÍ ZAHRADY.  

Nadhledová perspektiva lokality
Administrativně - rezidenční část
Situace
Rezidenčně - rekreační část lokality
Podélný řezopohled
Rezidenčně - rekreační část lokality
Příčný řezopohled
bottom of page