top of page

Nakladatelství jako parazit na střeše skladiště.

Dům na domě v Pražských Holešovicích.

Dům na domě, jako parazit na stávajícím objektu skladiště Bartoš v Holešovicích. Metaforická idea usídlení organismu na střeše budovy, který se rozrůstá nejen na povrchu, ale postupně prorůstá a koření skrz skladiště. Jeho centrální schránka se tyčí jako “dům nad domem” a dynamicky směřuje k centru Prahy. Balanc, levitace, průnik. Jsou primární statické formy, které jsou v konceptu obsaženy. Hlavní horizontální tubus, tvarem připomínající jeřáb, odkazuje k bývalé funkci skladiště, jako přístavní překladiště. Objemy rozmístěné na střeše, či vystupující z fasády jsou rozdílně výškově členěné, jako letmá interpretace nákladních kontejnerů. Kontrast mezi původním a novým, podtrhují materiály na fasádě. Naproti industriálnímu betonu, jsou boxy pokryty futuristickými reflexními deskami, které zrcadlí okolní prostředí, či jsou prosklené. Hlavní funkční náplní objektů je časopisové vydavatelství. Horizontální tubus slouží jako prostor pro eventové akce, výstavy, prezentace. Objem na střeše je vyčleněn pro zázemí vedení nakladatelství a konání schůzek. Prosklené tubusy, které prochází podélně uvnitř, skrz objem skladiště, člení jeho velkoryse otevřený prostor na jednotlivé sekce, do kterých je možné z této chodby vstupovat. Zde se nachází přidružené funkce pro chod nakladatelství, jako jsou fotoateliéry, kanceláře, sklady. Kolmo na osu proskleného tubusu navazují, příčně, vykonzolované boxy, které se propisují skrz fasádu. Ty využívají svého výhledu a jsou v nich obsaženy odpočívací prostory, kavárna, či přístup na terén. Na místě bývalých chladíren, je umístěn objem s hlavním vstupem, ze kterého roste primární nosná konstrukce, ta zároveň obsahuje výtah.

bottom of page