top of page

Nová knihovna v historické zástavbě.

Městská knihovna v České Lípě

Město Česká Lípa vypsalo soutěž na městskou knihovnu, a my jsme se svým návrhem vyhráli.

Zadání bylo opravdu náročné, skloubilo velké množství limitů a zároveň poskytlo možnost pro nové. Proto pro nás účast byla obrovská výzva, o to víc v kolektivu 48 mi kvalitních týmů.Po desítkách rozpracovaných konceptů a úvahách, co je v tomto kontextu správné jsme dospěli k názoru, že je to co největší jednoduchost a střídmý zásah.

Knihovna měla být umístěna do dvou stávajících historických objektů, z toho jeden z nich památkově chráněný a novostavby na nárožním pozemku. Nacházíme se v historickém centru města, s pozůstatky původních hradeb a chybějící blokovou stavbou.

Věříme, že pokud je knihovna syntézou kulturní památky a nové přístavby, návštěvník má možnost vnímat toto rozhraní v maximální možné míře. Navrhli jsme knihovnu, která není členěná do původní a přistavěné, ale jako kontinuální bezbariérový prostor. Chtěli jsme, aby architektonický ráz vyzařoval nadčasovost, reprezentativnost, ale hlavně lidskost v měřítku člověka.

bottom of page