top of page

V hlavní roli původní budova - ve vedlejší my.

Muzeum a infocentrum v Modřicích

Soutěžní návrh rekonstrukce památkově chráněného objektu, v Modřicích, představuje propojení ohleduplného přístupu k historii a řemeslu, s neotřelým pojetím, jak komponovat to současné, aby i naše generace předala symbol budoucímu.
Stavba má sloužit k edukaci, kulturním zážitkům, zábavě a odpočinku. Především má ale spojit občany města, všech generací, a vřele přivítat nové návštěvníky. Řešení představuje vnitřní uspořádání, v rámci nových funkcí, oživení centrálního nádvoří a úpravy veřejného prostoru, bezprostředně spjatého s objektem.

bottom of page