top of page

Jak správně promísit administrativu, bydlení a přírodu?

Nová obytná čtvrť Textilana v Liberci

Studie nové obytné čtvrti je řešena v rámci území města liberec, v areálu bývalé továrny textilana. Dlouhý pás řešeného pozemku se nachází poměrně blízko historického centra. Hlavní urbanistickou myšlenkou je podpora několika zásadních prvků. obnovení vodní plochy rybníka a vytvoření linie potoka, která udává hlavní osu konceptu. Využití organické zeleně, která je benefitem města a nachází se na jeho rozloze ve velkém množství. Vytvoření cyklistické a pěší smyčky, která jako okruh, prochází celým územím a má podporovat sportovní vyžití. Smyčka protíná lokalitu ve dvou částech, kde jako most překlene vodní plochu a v administrativní části probíhá přímo skrz stavby, s možností dojet do práce na kole.
Díky tomu směrově vzniklo dělení lokality na tři hlavní části: administrativní - nejblíže centru města, rezidenčně-komerční a rezidenčně rekreační část, rozléhající se u vodní plochy rybníka. Hmotový koncept budov rezidenčních bloků ve tvaru “U”, orientovaných směrem od hlavní dopravní trasy v ulici jablonecká, v kombinaci s pásem zeleně, tvoří přirozenou hranici a protihlukovou bariéru. Drobnější objekty, které se hmotově odtrhly z tvaru “U”, jsou zasazeny do svahu. Hustota zástavby se rozvolňuje směrem k rekrační části, kde se nachází pouze dva bytové domy. vodní plocha rybníka je doplněna o integrovaný veřejný bazén a plochu pro sportovní aktivity. Prostupnost lokality je umožněna promenádou, která lemuje potok a v centrální části se rozbíhá na hlavní náměstí, zde se nachází také kaskádovité nábřeží a parkové úpravy zeleně. typologie zástavby je v příčném řešení koncipována do tvaru “boule”. Ta přirozeně kopíruje umístění mezi svahy. je umožněna viditelnost a hlavně i dosah slunce pro všechny objekty. V podélném řešení výška zástavby graduje směrem k administrativní části a centru města. U jednotlivých domů naklonění střešní roviny zprostředkovává lepší přísun světla zeleným střechám a hlavně do vnitroblokových částí. Předpokládaná kapacita bytů je 294, přízemí je tvořeno komercí a občanskou vybaveností, které celé území oživují. V nejvyšších patrech obytných domů se nachází penthousy se soukromými střešními terasami administrativní budovy jsou také obohaceny o střešní zahrady.

bottom of page