top of page

Obecní dům s hospodou, sálem a knihovnou.

Obecní dům v Panenských Břežanech

Návrh má za úkol sjednotit rozmanitou zástavbu svou jednoduchostí a přinést prostory pro místní komunitu do centra návsi. Pracuje s jednoduchým čistým tvarem, v kombinaci s moderním a precizním detailem. Vypořádává se s výškovými úrovněmi terénu, variabilitou vnitřního prostředí a nabízí nově koncipované útočiště pro kvalitní zážitky občanů a návštěvníků. Uvnitř dům kloubí několik různých provozů a navenek tvoří dvě úplně rozdílná vstupní prostředí ve dvou odsazených, ale přirozeně propojených výškových úrovních. Dům přebírá klasické archetypální tvarosloví, které je podtrženo světlým materiálovým ztvárněním fasády. Svojí nenucenou střídmostí si, i tak, získává pozornost adekvátní reprezentativnímu obecnímu domu.

bottom of page