top of page

Monumentálnost. Čistota. Kontext. Nic víc.

Smuteční síň v Novém Městě na Moravě

Rituál pohřbívání je od počátku lidstva magickým obřadem. Pro některé kultury velmi bolestivým, či naopak osvobozujícím prožitkem.
V každém případě ale intimním a důstojným. Architektura je zde pouze doprovodným elementem, schránkou pro jednotlivé kroky posledního rozloučení. To důležité se odehrává na duševní a emocionální rovině pozůstalého, které ohraničený prostor pouze dopomáhá k vyrovnání se s životní ztrátou.
Naším soutěžním návrhem nevytváříme další dominantu prostředí, která na sebe strhává pozornost. Nabízíme hmotu, která je do svého okolí přirozeně integrována, nesnaží se jej přebít, avšak si udržuje svoji důstojnost a monumentalitu, respektuje intimitu a silný prožitek.
Této hmotě a určité osové podélnosti je také zásadně přizpůsoben veškerý provoz, který tím dostává jasný a jednoduchý řád.

bottom of page