top of page

Volně plynoucí architektura 21. století.

Sportovní hala v Nové Pace

Soutěžní návrh Sportovní haly v Nové Pace představuje inovativně řešený přístup k architektuře tohoto typu. Hlavní myšlenka pracuje s hmotou, která představuje zásah do plošně omezeného území. Terén a zeleň jsou zásadními inspiračními prvky pro tvar objemu. Hmota respektuje a využívá stávajících nerovností terénu. Prostory s nejzásadnější světlou výškou jsou zasazeny do ploch, kde terén radikálně klesá. Metaforicky je návrhem dotvořen zelený svah, který je, svým významem, ještě více prohlouben použitím zelené funkční střechy a organických tvarů. Tyto aspekty podporují symbiotické propojení s okolním prostředím. Vrcholným bodem jsou samotné funkce haly a horolezeckého zázemí, které tvoří pomyslné vrcholy svahu. Dispoziční a funkční řešení, v interiéru, dbá na hravost a zábavu, kterou má sport přinášet, ať už je to běžecká dráha pokračující na střechu, zásadní kontakt se zelení, originální relaxační prostory. Sportovní hala představuje místo, kde se potkávají jakékoliv generace, rozdílné zájmy, boj o výhru, radost, i dřina. Toto vše spojuje duch sportu a nadčasové originální pojetí, nově vytvořeného zázemí pro všechny události.

bottom of page