top of page

Některé rekonstrukce dokáží aktivovat celé náměstí.

Stará hasička v Brně

Návrh Komunitního centra - Stará Hasička získal v soutěži odměnu. Je propojením pokorného přístupu k historicky vnímané stavbě a moderního pojetí její obnovy. Nová dimenze budovy má stavbu povýšit na dominantní prvek náměstí a celé lokality, v kombinaci s velkými prosklenými plochami a elegantním materiálovým řešením. Důraz je kladen na maximální variabilitu a propojitelnost vnitřních dispozic přízemí a návaznosti na kvalitně využitelný veřejný prostor. Do objemu jsou vloženy hodnotné funkce, jako centrální atrium se zelení nebo reprezentativní velký sál. Patro je oživeno různými výškovými úrovněmi a nově navrženou komunitní zahradou. Nadčasový a udržitelný architektonický přístup, s myšlenkou původního, má být mezigenerační spojkou, reprezentativním prostředím pro dobré vztahy, vzdělávání, zábavu a kvalitní kulturní zážitky.

bottom of page