top of page

Transformovali jsme starou školu na transformační centrum.

Transformační centrum Ústeckého kraje

Transformační centrum bude novým komplexem, který bude podporovat interakci, usnadňovat komunikaci mezi pracovníky, startupovými firmami, občany a bude sloužit jako propojení centra města se širším okolím. Stávající propojovací objekty jsou zbourány a nahrazeny krajinnými úpravami krytými novou pochozí lávkou. To umožňuje, aby Transformační centrum bylo propojeno v úrovni vstupního předprostoru, ale i v úrovni nádvoří a aby bylo průchozí ve všech směrech. Nové objemy jsou, ve většině případů, navrženy jako nástavby na stávajících železobetonových panelových konstrukcích. Umístění objemů minimalizuje zastavěnost pozemku a optimalizuje množství plochy věnované zeleni a sociální interakci.

bottom of page