top of page

NOW.

Výloha Eter the adress

Pro potřeby bouracího projektu nebylo prováděno zaměření vnitřních konstrukcí a to vzhledem ke zdravý ohrožujícímu stavu objektu, nebylo povoleno přístupu dovnitř. Předpokladem ale je, že stropní i střešní konstrukce budou zajištěny minimálně třemi stojinami, které podepřou rozpon budovy a budou tak dočasně nahrazovat obvodovou stěnu. Stojiny je nutné fixovat v úhlopříčném směru, řádně rozepřít a zajistit tak zavětrování objektu. Následovně tuto provizorní konstrukci pobít pevnými deskami (např. OSB), které tuto skladbu zpevní, zároveň utvoří dočasnou bariéru mezi exteriérem a interiérem a zamezí vniku osob a zvířat do objektu.

bottom of page