Veřejný prostor - Nusle, Praha 4

Řešená lokalita veřejného prostoru se nachází v pražských Nuslích. Momentálně je to zatravněný, velmi strmý a nepřístupný svah, který spojuje park Jezerka a ulici Nuselskou. Jedná se o proluku mezi vzrostlou zástavbou, která jasně určuje uliční čáru. 

Cílem bylo bezbariérově zpřístupnit park, který se nachází téměř 18 m nad úrovní Nuselské ulice. 

Projekt je inspirován větví stromu, která se členitě rozbíhá a spojuje 3 výškové úrovně: vstup do parku, střed svahu a úroveň chodníku. Hlavní větev slouží jako výhled a konzolovitě vystupuje až za uliční čáru. Větev ve svahu je polozapuštěná, směřuje také směrem do ulice a díky vytvořeným bočním stěnám, můžou tyto plochy sloužit jako výstava pro umění. Spodní část je kompletně pod svahem a umožňuje vstup do výtahu, který tyto úrovně vzájemně spojuje. 

Fasáda všech objemů je zrcadlová a odráží vzrostlou zeleň, která je, pouze s mírnými úpravami, respektována. Hrany hmot pracují s liniovým osvětlením, které za šera, či v noci, tvoří z projektu funkční plastické umění. 

Úroveň pro pěší je doplněna o kaskádovité plochy pro sezení a odpočinek, při čekání na tramvaj nebo pití kávy. V létě je pak fasáda vedlejšího objektu využitá pro projekční plátno, v rámci kina nebo vizuálních performací. 

Pohled z pěší úrovně
Situace
Podélný řez A-A'
Idea